Disclaimer

Disclaimer

Algemeen

International Hotel Management Group B.V. (KvK-nummer 61945676), hierna te noemen Pillows Hotels, verleent u hierbij toegang tot de website van Pillows Hotels en nodigt u uit om te reserveren of aankopen te doen. Pillows Hotels behoudt zich het recht voor om de inhoud te wijzigen of secties te verwijderen zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

Beperkte aansprakelijkheid

Pillows Hotels spant zich in om de inhoud van de websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Pillows Hotels.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij
Pillows Hotels. Zonder schriftelijke toestemming van Pillows Hotels is kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen niet toegestaan, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.