Disclaimer

Disclaimer

Algemeen

The International Hotel Management Group B.V. (KvK-nummer 61945676), hierna te noemen Pillows Hotels, betreft de volgende hotels:

Exploitatie Pillows MK61 B.V. / Pillows Grand Hotel Mauritskade
KvK: 72869712

IJsselhotel B.V.
KvK: 08160273

Restaurant InterScaldes B.V.
KvK: 22031015

Pillows Grand Hotel ter Borch B.V.
KvK: 05083156

Pillows Brussels Centre N.V.
KBO: BE0806955074

Pillows Grand Hotel Reylof BVBA
KBO: BE0835196130

Pillows Hotels verleent u hierbij toegang tot de website van Pillows Hotels en nodigt u uit om reserveringen of aankopen te doen. Pillows Hotels behoudt zich het recht voor om de inhoud te wijzigen of delen te verwijderen zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

Beperkte aansprakelijkheid

Pillows Hotels streeft ernaar om de inhoud van zijn websites zo vaak mogelijk bij te werken en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht kan het voorkomen dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Er wordt een specifieke voorbehoud gemaakt voor kennelijke programmeerfouten of typografische fouten met betrekking tot prijzen en andere informatie over producten op de website. U kunt geen aanspraak maken op een overeenkomst met Pillows Hotels op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het materiaal op deze website berusten geheel bij Pillows Hotels. Dit materiaal mag niet worden gekopieerd, verspreid of op een andere manier worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van Pillows Hotels, behalve indien en voor zover bepaald in dwingende wettelijke regels (zoals het citaatrecht), tenzij specifiek anders aangegeven.