Disclaimer

Disclaimer

Algemeen
International Hotel Management Group B.V. (KvK-nummer 61945676), hierna te noemen Pillows Hotels, betreft de volgende hotels:

Pillows Grand Hotel Mauritskade
KVK: 72869712 

IJsselhotel B.V. 
KVK: 08160273 

Restaurant InterScaldes B.V.
KVK: 22031015

Pillows Grand Hotel ter Borch B.V.
KVK: 05083156 

Pillows Brussels Centre N.V. 
KBO: BE0806955074

Pillows Grand Hotel Reylof BVBA
KBO: BE0835196130

Pillows Hotels verleent u hierbij toegang tot de website van Pillows Hotels en nodigt u uit om te reserveren of aankopen te doen. Pillows Hotels behoudt zich het recht voor om de inhoud te wijzigen of secties te verwijderen zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

Beperkte aansprakelijkheid
Pillows Hotels spant zich in om de inhoud van de websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Pillows Hotels.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Pillows Hotels. Zonder schriftelijke toestemming van Pillows Hotels is kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen niet toegestaan, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.